۱۳۸۹ تیر ۷, دوشنبه

حقایق تلخی از نام گذاری توحش جمعی به نام دین داری, ختنه دختران خردسال در جاکارتا

این مطلب جنایتی هولناک است از ختنه دختران خردسال وبستن لذت زندگی از کام آنان آنها در اینده مادرانی هستند که هیچ لذتی از زندگیشان نبرده اند و تنها ابزار مرد بوده اند این عکس ها را ببینید


(منبع عکس ها: newyork times)
این سنت ضد زن و وقیح متاسفانه باعث ختنه شدن سالانه 2 میلیون دختر در سال میشود این عکس ها در متاسفانه کشوری مانند مالزی گرفته شده و عقب ماندگی ذهنی را درمیان بخشی از آن جامعه نشان میدهد ولی براستی این کودکان از که میتوانند شکایت کنند گناه انها را چه کسانی جوابگو خواهد بود دوستان راه دور نمیروم متاسفانه شاید خیلی ها هم ندانند در ایران هم این سنت زشت وجود دارد در برخی مناطق جنوبی ایران متاسفانه دختران را ختنه میکنند این یکی از سنتهای اهل سنت است که متاسفانه مانند خیلی دیگر از سننی که توجیه عقلی انسانی ندارند سالانه باعث مرگ روحی 2 میلیون زن میشود
بندر کنگ استان هرمزکان متاسفانه این روش رایج است هنوز ماماها در آنجا با تیغ ها ی کثیف به این کا میپردازند امید است با فهماندن آنها متوجه عمل ضد انسانیشان کنیم
(منبع عکس ها: newyork times)